A Felhasználó által feltöltött tartalom nem tartalmazhat jogosulatlan vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szerzői jogokat sértő alkotóelemeket, megtévesztő jellegű adatokat, hamis tényeket, valós tényeket nem tüntethet fel hamis színben, mások személyiséghez fűződő jogait nem sértheti, olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki, becsmérlők vagy megalázók, faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak, elfogadhatatlan mértékű félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek, bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják, bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó reklámot.

Szolgáltató a szolgáltatás segítségével közzétett adatokért, képekért, szövegekért, sem más információhordozókért felelősséget nem vállal. A szolgáltatás segítségével közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével, minőségével kapcsolatban a Szolgáltató semmifajta kontrollt nem végez, így semmilyen értelemben nem vonható felelősségre az oldalon Felhasználó által elhelyezett információkból következő esetleges káresemények miatt. A Szolgáltatás használatából eredő közvetlen, vagy közvetett bárminemű kárért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött tartalmakat Szolgáltató bármikor indoklás nélkül letörölheti.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a feltöltéskor elmenti Felhasználó IP-címét, mely alapján Felhasználó később beazonosítható. Szolgáltató ilyen adatot harmadik félnek csakis hivatalos közeg számára, jogi eljárás során ad át.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha nem tartja be a felnőtt tartalmak kezelésére vonatkozó (jelenleg csak a pics.coldline.hu-n érvényes) szabályzatot, akkor figyelmeztetésben részesül. Ha a figyelmezetés után 2-3 nappal is azt látja a Szolgáltató, hogy a Felhasználó nem változtatott a magatartásán, a képeket a Szolgáltató törli és a Felhasználót kitiltja.

A Felhasználó a feltöltés gomb megnyomásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a fenti feltételeket.